,,Čím více mě budete uctívat, tím více vám budu žehnat...''

Vítejte na webu misijního společenství Pražského Jezulátka.

Cílem těchto stránek je nové poznání a zakusení Boha skrze

Ježíška a Jeho Matku Pannu Marií.

 
 

 

Děkujeme, že zde jste, věřte, že to není náhoda, pokročte blíže k Bohu a Bůh

se  dá nalézt Vám, potom plni radosti z Boha se Váš život promění 
a Vaši radostí se stanete živými svědky Lásky

Svoje svědectví o Jezulátku, Panně Marii, životu z víry, můžete zaslat na email:

svabjosef@gmail.com

Vaše svědectví mohou zůstat anonymní a pokud svolíte,

budeme je potom moci zveřejnit a stanete se tak 

šiřiteli úcty a důvěry k Jezulátku a Jeho Matky Panny Marie.

Děkujeme už předem, Bůh, ať Vás sám vede a žehná Vám.

 

Modlitba

Božské Srdce Ježíška 

narozené z nejsvětější

Panny Marie

v chlévě Betlémském,

požehnej celému světu,

obnov jejich srdce,

ozař rodiny svou láskou,

nauč nás milovat Boha.

 
 
 
 
 
 

Videa o Pražském Jezulátku

 

Krátký záběr Společenství

Pražského Jezulátka

 

Modlitba růžence, Rosario

Modlitba noveny k Jeulátku

Píseň o narození Jezulátka

Vánoční koleda

Korunovace Pražského Jezulátka

Úcta k Pražskému Jezulátku

Píseň o Jezulátku

Ježíšek zázračně pomáhá

Odkaz na film o Jezulátku