Modlitba ct. Cyrila od Matky Boží k Pražskému Jezulátku

Ó, Ježíšku, k Tobě se utíkám,

skrze Tvou Matku Tě žádám,

vysvoboď mě z této mé nouze

(možno konkrétně vyjádřit),

neboť Ti pevně a upřímně věřím,

že Tvé Božství mě může ochránit.

S důvěrou doufám v Tebe,

že najdu Tvou Milost.

Z celého srdce a duše Tě miluji,

s bolestí lituji svých hříchů

a na kolenou Tě prosím,

Ježíšku, vysvoboď mě z nich.

Mým předsevzetím je polepšit se

a již Tě znovu neurážet.

Proto se Ti odevzdávám

a chci vše trpělivě snášet

a vždy Ti opravdově sloužit.

A svého bližního jako sebe sama

chci kvůli Tobě ze srdce milovat.

Ježíšku, Dítě, klaním se Ti,

ó, Mocné Dítě, prosím Tě,

vysvoboď mě z této mé nouze 

(možno vyjádřit slovy),

abych se věčně mohl těšit z Tebe,

s Marií a Josefem Tě viděl

a se všemi anděly se Ti klaněl.

Amen.