Modlitba ve velké úzkosti


Občas se člověk ocitne v situaci, kdy by se mu mohla hodit tato osvědčená novéna k Pražskému Jezulátku. 

Devítihodinová pobožnost k Pražskému Jezulátku 
- Každou po sobě jdoucí hodinu se modlíme: 


,,Pražské Jezulátko, můj Ježíši, jenž jsi s takovou láskou řekl:
 proste a bude Vám dáno, hledejte a naleznete; tlučte a bude Vám otevřeno,
smiluj se nade mnou! Pokorně Tě prosím, 
uděl mi na přímluvu Panny Marie milost v té záležitosti, 
která mi tolik leží na srdci (...) 

Pražské Jezulátko, můj Ježíši, 
Ty jsi nás ve svém slitování učil:
Dostanete všechno, zač budete v modlitbě prosit s vírou.
Slituj se nade mnou. Opravdu věřím, pomoz mi.
 Rozmnož mou slabou víru. 
Pokorně Tě prosím,
 pomoz mi na přímluvu Panny Marie v té záležitosti,
 která mi tolik leží na srdci (...) 

Pražské Jezulátko, můj Ježíši,
 Ty jsi řekl apoštolům: 
Kdybste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: 
Vytrhni se i s kořeny a přesaď se do moře, poslechla by Vás.
Vyslyš mou pokornou prosbu!
 Věřím, že mě na přímluvu Panny Marie vyslyšíš 
v této obtížné záležitosti (...)
Amen."