Zásvětná modlitba k Matce lásky

 
Ó Matko má, Matko dobroty, lásky a milosrdenství, nekonečně Tě miluji a cele se Ti odevzdávám. Zachraň mne skrze svoji dobrotu, lásku a milost. Chci Ti patřit. Nekonečně Tě miluji a prosím Tě, abys mne chránila. Ze srdce Tě prosím, Matko dobrotivá: dej mi svoji dobrotu, abych skrze ni získala nebe. Prosím Tě pro tvou nekonečnou lásku: dej mi tu milost, abych mohla každého tak milovat, jak Ty jsi milovala Ježíše Krista. Prosím Tě také o milost, abych dokázala být milosrdná vůči Tobě. Cele se Ti odevzdávám a prosím Tě, abys byla se mnou při každém mém kroku, neboť Ty jsi milosti plná. A přeji si, abych na tyto milosti nikdy nezapomněla. Ztratím-li je však někdy, pak Tě prosím: Vrať mi je!  Amen.